0918 452 896

Cenník

Tlakové čistenie strešnej krytiny (škridľa, šindeľ, plech) 2,00 €/m2
Tlakové čistenie eternitovej strechy 2,00 €/m2
Čistenie zámkovej dlažby 1,20 €/m2
Čistenie fasády 1,20 €/m2
Ošetrenie fasády proti novotvorbe (Trion) 1,50 €/m2
Čistenie plotov 1,50 €/m2
Penetrácia strechy (škridľa, šindeľ) 1,20 €/m2
Penetrácia plotov 1,50 €/m2
Penetrácia zámkovej dlažby 1,10 €/m2
Renovácia eternitovej, škridľovej, plechovej strechy (čistenie, penetrácia, 2x farbenie) – HAGMANS SWEDEN cca 11,00 €/m2

Nie sme plátcami DPH.